ประโยชน์ของการนวดแผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ นวดไทยและนวดสุขภาพ

1. ช่วยผ่อนคลายความเจ็บปวดโดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวด
ซึ่งเป็นยาอันตรายให้โทษ


2. ช่วยกระจายเลือดลมให้มาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหรือ
หลอดเลือดตามปกติ จะหายปวดได้


3. ช่วยทำให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่ตึงหรือแข็งตัวเกิดการอ่อนตัว


4. แก้อาการ เคล็ด ยอก ช้ำ บวม แก้โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตได้
ผ่อนคลายความเครียด

 

โดย www.thaimedicos.com