อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะ http://www.thaimed.or.th/