ในสมัยโบราณหมอยาไทยจะนำสมุนไพรแห้งหลายชนิดที่มีคุณสมบัติ เฉพาะตัว มาห่อรวมเป็นลูกประคบนึ่งให้ร้อน แล้วนำไปใช้สำหรับประคบร้อนร่วมกับการนวดแผนไทยโบราณ เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ช่วยให้เลือดลมเดินสะดวก แก้ปวดเมือย กระตุนกล้ามเนื้อ ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ข-อัมพาต

สมุนไพรแห้งสำหรับประคบ "นิวสกาย" ผลิตตามสูตรดั้งเดิมของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์) โดยใช้สมันไพรที่ผ่านการคัดสรร ทำความสะอาด อบจนแห้งสนิท บรรจุ ในหีบห่อ มิตชิตกันการเสื่อมสภาพ ใช้สะดวก สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 2ปี